Proje Ekibi

Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR

Yürütücü

Academia: ege.academia.edu/

Kurum: Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Ali OZAN

Araştırmacı

Proje kapsamında elde edilecek verilerin arkeolojik olarak değerlendirilip proje çıktılarına dönüşmesine katkı sağlayacaktır.

Doç. Dr. Emma BAYSAL

Uzman

Doç. Dr. Emma Louise BAYSAL tarafından mezar buluntulardan oluşan kişisel süs eşyaları olan boncuk grubuna dair analiz çalışmaları yürütülmektedir.

Dr. Brenna HASSET

Uzman

ETÇ I dönemine tarihlenen mezarlarda bulunan iskeletlerin antropolojik ve DNA çalışmaları antropolog Dr Brenna Hassett tarafından gerçekleştirilmektedir. UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL) tarafından finanse edilen ‘Bioarchaeology at Başur Höyük ‘ projesi kapsamında çalışmalar 2018 yılında başlamış olup bu proje 4 yıl içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Dr. Mustafa KİBAROĞLU

Uzman

Proje kapsamında incelenen seramikler üzerinde Dr. Mustafa KİBAROĞLU tarafından arkeometrik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların sonucunda kil yatakları, üretim teknolojisi ve süreçleri, kullanım amaçları gibi başlıklar hakkında bilgi edinilmesi hedeflenmektedir.

Prof. Dr. Ünsal YALÇIN

Uzman

Proje kapsamında ele alınan madeni buluntular üzerinde gerçekleştirilen arkeometri çalışmaları Prof. Dr. Ünsal Yalçın gözetiminde yapılmaktadır. Bu analizler Almanya’da Deutsches Bergbau-Museum Bochum laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sayesinde yerleşimin metalurjik gelişmişlik seviyesi ve hammadde kaynaklarına yönelik veriler elde edilecektir.